top of page

מיפוי ומדידות

החברה מספקת שירותי מדידה בתחומים רבים כגון:

  • בניית בית חדש – לצורך הכנה להיתר בניה, מפות טופוגרפיות, סימון הבנין, בדיקת התוכנית לאחר הבניה (אס מייד לטופס 4)

  • מבא"ת לפי התקנות החדשות – הכנת התוכניות לפי הנחיות משרד הפנים והשגת אישור ממשרד הפנים.

  • פרצלציות – המשרד עוסק בהכנת תוכניות פרצלציה ,כולל הפקעה לרשות המקומית עבור משרדי אדריכלים ומתכננים ומלווה את התוכנית מתחילתה ועד סופה, כולל אישור בוועדות השונות ועד לאישורה הסופי ע"י המודד המחוזי או מודד מבקר.

  • תוכניות אדריכליות – הכנת מיפוי מבנים וחזיתות בדו- מימד ובתלת מימד, מדידת שטחים לצורך מיסוי או ארנונה או לצורך רכישת שטח מסחרי או שטח מגרש או דירה לקבלנים ליווי פרויקטים.

  • הכנת תב"ע – השלב הראשון נעשה ע"י המודד הכנת תוכנית רקע לתב"ע שעליה מכין האדריכל תוכנית בנין ערים.

  • רישוי עסקים – הכנת תוכנית לרשיון עסק.

  • בתים משותפים – הכנת תשריט בית משותף לפי דרישת לשכת רישום המקרקעין.

  • חוות דעת מומחה – הכנת חוות דעת מומחה לבית המש כולל הופעה ועדות בבית המשפט. נכלל ברשימת המומחים הממונים על ידי חלק מבתי המשפט בארץ. החברה נכללת ברשימת המשרדים שאושרו על ידי המרכז למיפוי ישראל ושל מנהל מקרקעי ישראל ושל משרד השיכון להכנת תוכניות לצורכי רישום.

  • תוכניות אדריכליות למבנים – עבודה מול משרדי אדריכלים בין המובילים בארץ הכנת תוכנית מפורטת וחתכים לפי דרישת האדרכילים במבנים לשימור, מבנים ישנים בתל אביב לפי דרישות עירית תל אביב או כל עירייה בה מתבצעת הכנת התוכנית.

l-intro-1617383063.jpg
השאירו פרטים וניצור עמכם קשר בהקדם

תודה על הודעתך, נחזור אליך בהקדם!

נשמח לעמוד לרשותך

bottom of page