top of page

בטיחות במוסדות חינוך

מבדקי בטיחות על ידי יועץ בטיחות בעל ההסמכה הנדרשת על פי חוזר מנכ"ל.

אנו מספקים אישורי בטיחות במוסדות חינוך לרשויות מקומיות, עיריות ורשתות חינוך. להזמנת בדיקת בטיחות במוסדות החינוך הנמצאים ברשות שלכם.

הגדרת תחומי אחריות וסמכויות

בדיקות בטיחות תקופתיות במוסדות החינוך אותן יש לבצע נובעות מחוקים ותקנות הנוגעים לבטיחות המשתמשים במתקנים. החוק קובע תקנים ספציפיים המתייחסים למתקנים שונים בשטח המוסד, התקנים העיקרים הם ת"י 5515, 1498,5517 בנוסף, כאשר עורכים מבדק בטיחות במוסדות חינוך יש לתת את ההתייחסות להוראות, פקודות וחוקים נוספים, כגון, הוראות מפקח כבאות ארצי, פקודות בטיחות בעבודה, חוק החשמל וכמובן חוקי התכנון והבניה. כפי שניתן לראות תפקיד הבדיקה היינו בראש וראשונה הבטחת שלומם של המשתמשים במתקני המוס"ח.

הסמכות הבלעדית לעריכת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך ומתן אישור בטיחות למוסד החינוכי, ניתנת למי שהוסמך לכך עלי ידי השתתפות בקורס ייעודי, והנו בעל תעודת הסמכה המעידה על השלמתו את הקורס ועמידתו במבחני הסיום. האחריות לקיום בדיקות בטיחות במוסדות בחינוך הנן באחריות הרשות המקומית או העירייה.

הגדרת הרשות כאחראית לבטיחות במוסדות חינוך

כבר בשנת 1949 משהתקבל חוק לימוד חובה נקבע שהגורם האחראי על בטיחות במוס"ח היינו הרשות המקומית שבו ממוקם המוסד. הרשות המקומית היא האחראית לקיומה של סביבה בטיחותית שעומדת בתקנות הבטיחות המתחדשות והולכות ומחמירות עם השנים. עד שנת 2000 משרד החינוך היה מספק ייעוץ בתחום השמירה על הבטיחות ואולם משנה זאת הועברה האחריות הבלעדית לקיומם של מבדקי הבטיחות במוס"ח לרשויות המקומית הנעזרת בבודקי בטיחות במוס"ח שהוסמכו לכך.

מוסדות חינוך בהם יש לערוך בדיקות בטיחות

על הרשות המקומית לערוך מבדקי בטיחות במוסדות החינוך הבאים: פעוטונים, גני ילדים, בתי ספר (יסודיים ותיכונים), פנימיות, מתנ"סים וקייטנות. נציין שתקן הבטיחות המחייב והצורך בקיומם של בדיקות בטיחות, חלות גם כאשר מדובר בבית ספר או גן ילדים המופעל על ידי גורם פרטי אך נמצא בשטח השיפוט של הרשות.

על הרשות המקומית לערוך בדיקות בטיחות תקופתיות במוסדות החינוך שבתחום שיפוטה. בין אם מדובר במבנים או מתקנים חדשים שנמצאים בשלבי בניה או סיום ומחכים לאישור בטיחות על מנת לאפשר התחלת שימוש או אכלוס. ובין אם מדובר במתקני ספורט, מגרשים ואולמות אשר נמצאים בשימוש אינטנסיבי ממושך מוטלת על הרשות החובה לפקח ולערוך מבחני בטיחות תקופתיים למתקנים המצויים בתחומה.

יועץ בטיחות במוסדות חינוך

הבטיחות במוסדות חינוך עומדת בראש סדר העדיפות של ההורים ללא קשר לאופיה של המסגרת החינוכית. עצם הידיעה על נוכחותו של יועץ בטיחות במוסד החינוכי יכולה לתת להורים ולילדים הרגשת ביטחון.
הרשות המקומית, כפי שהוזכר, אמורה לנקוט את כל המהלכים הנדרשים למינוי יועץ בטיחות, על מנת למנוע כל מצב שעלול לגרור פגיעה הן של התלמידים והן של ילדים אשר משתמשים במתקני ביה"ס גם לאחר שעות הלימודים.

לעיתים יועץ בטיחות במוסדות חינוך ממונה מטעם הרשות המקומית לערוך ביקורות תקופתיות, לערוך תסקירי בטיחות, דיווח על תקלות אפשריות וקיום בקרה על תהליכי הטיפול בתקלות ותיקונן או פסילתם של מתקנים על פי המצב.

שמר בטיחות והנדסה בעלי הסמכה לשמש כיועץ בטיחות במוסדות חינוך ולערוך עבורם תסקירים, מבדקי בטיחות ואישורי בטיחות. בנוסף אנו ערוכים לתת הדרכות בטיחות לגורמים בבית הספר שאמורים לפעול על מנת להטמיע את נושא השמירה על הבטיחות בחיי היומיום של המוסד החינוכי.

l-intro-1617383063.jpg
השאירו פרטים וניצור עמכם קשר בהקדם

תודה על הודעתך, נחזור אליך בהקדם!

נשמח לעמוד לרשותך

bottom of page