top of page

יועץ אינסטלציה

אחד מהתפקידים העיקריים של יועץ אינסטלציה, הוא לתכנן את מערכת המים. התכנון, לא כולל רק שרטוט של הנחת הצינורות. במסגרת התוכנית, בודק היועץ את לחץ המים בצינורות. חלק מהשרטוט, כולל מציאת נקודות שבהן מציבים ברזים לכיבוי אש. בעת התכנון, יש לוודא שלחץ המים בברזים מיוחדים אלו תקין. במידה ולחץ המים בברזים אלו יהיה בעל ערך נמוך מדי, כל הפרויקט לא יקבל אישור.

יועץ האינסטלציה, אחראי גם על תכנון מערכות הביוב. במסגרת עבודתו, דואג היועץ לתכנון המחבר בצורה טובה את מערכת הביוב, לצינור הראשי של הרחוב. המתכנן דואג שלא יהיה שום חדירה של מי הביוב אל מי השתייה.

חוץ משני תפקידי התכנון שהזכרנו בפסקאות הקודמות, ליועץ אינסטלציה יש תפקיד חשוב נוסף: ללוות את התהליך מול הרשויות. התפקיד לא מסתכם רק בהכנת שרטוטים מפורטים של מערכות המים והביוב. היועץ, מגיש בקשות לאישור, ועומד בקשר מול הגופים הנדרשים להוצאת אישור.

מרכיבי תוכנית האינסטלציה

  1. תכנון של צנרת הביוב, דולחין ושופכין מרמת הכלים הסניטריים דרך קופסאות הביקורת והקולטנים עד החיבור לשוחות במגרש ולשוחת הביוב העירונית שמוקצת לאותה חלקה. יועץ האינסטלציה מקבל מהאדריכל את המיקום של השירותים / מקלחת / מטבח, וצריך לבצע החלטות איך למקם את צנרדת הביוב כך שהוא ינוקז ביעילות הגבוהה ביותר , תוך מזעור אפשרות לתקלות וסתימות אך מתן אפשרות לטפל בתקלות עקב שימוש לא נכון. כל התכנון של צנרת הביוב הדולחין (כיורים מקלחת ומטבח) והביוב ( שירותים) נעשה על פי תקן ההל"ת (הוראות למתקני תברואה). קביעת שיפועים בצנרת פנימית וחיצונית, עומק וקוטר השוחות, סוג הצנרת PVC או HDPE. ועוד.

  2. תכנון של צנרת ניקוז מי גשם, (צמ"גים) , תכנון נכון ועל פי החוק, מונע הצפה במקרה של גשמים כבדים. אסור לחבר צנרת ניקוז מי גשם של גג עם צמ"ג של מרפסת למשל. ישנה כמות מקסימלית של מרפסות שניתן לבצע להם צינור מי גשם משותף. כמות ועוצמת משאבות ניקוז בחניונים

  3. תכנון אספקת מים לצריכה למבנה, שימוש במאגר מים וקביעת נפחו, קביעת הספקים וחיבורים למשאבות. תכנון הגמל מים הראשי למבנה. תכנון נכון של אל חוזרים ומניעת מים חוזרים מנק' סטטיות במערכת, בין אם מדובר במים חוזרים בבריכה או ג'קוזי , או במים עומדים בהידרנטים וגלגלונים לכיבוי אש.

  4. תכנון אספקת מים לנקודות בטיחות אש, תכנון כיסוי מתזים, ספיקות ולחצים למערכת הכיבוי כך שיעמדו בדרישות מכון התקנים, ובדרישות מכ"ר 529 ודרישות יועץ כיבוי אש.

  5. תכנון של מערכות מים חמים במבנה, מערכות סולאריות או חשמליות סגורות או פתוחות, שימוש נכון במשאבות סחרור ועוד.

כאמור, מלבד העובדה שיועץ האינסטלציה חייב לדאוג למערכת כיבוי האש במבנה כדי שבמקרה של שריפה האנשים בבניין יוכלו להיות מוגנים – עליו לתכנן ולדאוג גם לשורת מערכות אחרות. במסגרת תפקידו אחראי היועץ על אספקת המים הכללית והחיבור לקו העירוני, מערכת הביוב, תכנון מקיף של ניקוז הגשמים בחורף, ניקוז מערכת המיזוג בצורה תקינה, תכנון מערכת המתזים במידה ואכן קיימת במבנה וכו'.

תפקידו של יועץ האינסטלציה הוא למעשה לוודא שכל המערכות הקשורות במים יתפקדו באופן תקין. לצד מערכות חשובות וחיוניות כמו ניקוז מי המזגן או החיבור לקו הביוב העירוני, שאינן משפיעות בד"כ על חיי אדם, עליו גם להיות אחראי על מערכת כיבוי האש ומערכות אחרות שיכולות לעשות את ההבדל הדק שבין אירוע שאנשי הבניין או אנשי כיבוי האש מצליחים להתגבר עליו ולסיים אותו במהרה לבין אירוע שמתפתח לאסון גדול שכולל גם פגיעות בנפש כי המערכות לא היו ערוכות למצב זה.

l-intro-1617383063.jpg
השאירו פרטים וניצור עמכם קשר בהקדם

תודה על הודעתך, נחזור אליך בהקדם!

נשמח לעמוד לרשותך

bottom of page