top of page

אישור הג"א

במדינת ישראל כל מספר חודשים/שנים מתחיל ירי טילים לעבר ישראל. כניסה לממ”ד עם הישמע האזעקה הוכיחה את עצמה כמצילת חיים באירועים אלו. בניית בית או כל מבנה לאכלוס נדרש לכלול ממ”ד תקני שנבדק ואושר על ידי הג”א.

התפתחויות טכנולוגיות, שינויים תכופים בתקנים ועמידה בלוחות זמנים מצריכים בקרה מתמדת על שלבי הביצוע השונים והתאמה לדרישות בדיקות המעבדה לטופס 4 ולאישור הג”א. אנו צמודים לתקנות החדשות ובקיאים בכל הדרישות לכל השלבים השונים.

בדיקות החובה הן ברובן בדיקות מדגמיות המבוצעות בשלבי הבניה השונים לכן חשיבות רבה להזמנת הבדיקות במועד הנדרש (לחשיפת ליקויים ותיקון הכשלים) ולביצוע מעקב רציף אחר אישורי הבדיקות – תעודות בהתאם לפרוגרמת הבדיקות הנדרשת של הפרויקט.

האישורים הנדרשים לעמידה בתקן

נציג הג”א יגיע לבקר במבנה רק לאחר קבלת כל האישורים על עמידה בתקן עבור תחומים שונים כמו:

  • צילום הדף הראשון של הגרמושקה עם חותמת אליפסית של הג”א

  • תצהיר של האחראי לביצוע השלד (קונסטרוקטור)

  • דוח תקינות הממ”ד מלא וחתום

  • ריכוזי תעודות בטון (רצפה, קירות, תקרה)

  • בדיקת אטימות מאושרת ממעבדה מוסמכת

  • בדיקות ציפויים וטיח

  • דוח התקנת מערכת אוורור וסינון

  • דוח התקנת דלת וחלון + אישורי תווי תקן

  • אישור התקנת מעברי צנרת ואישור חומר תקני

  • צילום חזיתות פנים וחוץ

l-intro-1617383063.jpg
השאירו פרטים וניצור עמכם קשר בהקדם

תודה על הודעתך, נחזור אליך בהקדם!

נשמח לעמוד לרשותך

bottom of page